Ara
IAB Türkiye
Reklamcılar Derneği

 Kaynak


0212 2454496
info@iabturkiye.org
www.iabturkiye.org
http://cdoturkey.com/IABTurkiye

 
2007 yılı Ekim'inde 23 katılımcıyla platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz'unda dernekleşen IAB Türkiye reklamveren - ajans - medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütüdür. Kuruluş amacı endüstrinin bir bütün olarak, sağlıklı biçimde gelişmesine destek vermektir. Hedefleri doğrultusunda eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.
Ana hedefleri şunlardır:
Endüstriyi standartlar ve kurallar oluşturacak şekilde organize etmek
Dijital pazarlama iletişimi sektörünün sağlıklı biçimde gelişmesini sağlayacak denetim ve düzenleme mekanizmalarını oluşturmak, varolana katkı vermek
Referans merkezi olmak
İnternetin reklam mecrası olarak tek çatı altında ve tarafsız bir biçimde ölçümlenmesini ve denetlenmesini; bu konuda karşılaştırılabilir ve objektif belgeler, veriler hazırlanmasını sağlamak
Sektördeki insan kaynağı açığının giderilmesi için çalışmak İnternetin kolay satın alınan ve değer üreten bir mecra haline getirilmesine katkı sağlamak
İnternetin reklam mecrası olarak gelişmesine, reklam yatırımlarından aldığı payın artmasına katkı sağlamak
Kamu kuruluşlarıyla yakın temas kurarak yasal düzenlemeler hakkında fikir ve görüş vermek
Gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek
Uzmanlık Alanları
 • Pazarlama ve Reklamcılık
 • Online Pazarlama
 • Dijital Strateji Oluşturma
 • Satış & Pazarlama
 • Yazıları

 • OWNZONES NAMES ARJUN RAMAMURTHY AS CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
 • İnternet Reklamcılığı için 10 Neden
 • IAB Türkiye 2014 İlk altı ay Dijital Reklam harcamaları.


 •  


      Hakkımızda Gizlilik ve Güvenlik İletişim © CDOTurkey.com 2015